Interhaus

Deweloper

Sprawdź naszą aktualną ofertę

Środa Wielkopolska

Deweloper

Deweloper - interhaus

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą dewelopersko-budowlaną, specjalizującą się w budowie domów jednorodzinnych, osiedli mieszkalnych oraz nowoczesnych obiektów użytkowych. Nasza misja jest prosta, ale ambitna: dostarczać budynki, które można nazwać „NAJLEPSZĄ OFERTĄ NA RYNKU”.

Od początku naszej działalności, kluczowe znaczenie ma dla nas jakość i zadowolenie klienta. Dlatego każda inwestycja jest starannie zaplanowana i realizowana z uwzględnieniem najważniejszych czynników, które wpływają na duże zainteresowanie naszymi ofertami.

Interhaus

development

Interhaus Development

zobacz video
z poprzedniej inwestycji

Deweloper

Nasze realizacje

Deweloper

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

ul. Olszynowa 25, 62-020 Rabowice
INTERHAUS DEVELOPMENT sp. z o.o.
NIP: 7773411996
KRS: 0001057768
REGON: 526417721
INTERHAUS sp. z o.o.
NIP: 7773246913
KRS: 0000544318
REGON: 360816004
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
Interhaus Sp. z o.o.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
AdministratorInterhaus Sp. z o.o. ul. Olszynowa 25,
Rabowice 62-020 Swarzędz, Polska, NIP: 7773246913
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez Interhaus Sp. z o.o.. z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.interhaus.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy Interhaus Sp. z o.o.
 • Podmioty wykonujące na rzecz Interhaus Sp. z o.o. usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Interhaus Sp. z o.o.
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Interhaus Sp. z o.o. zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Interhaus Sp. z o.o. ul. Olszynowa 25,
  Rabowice 62-020 Swarzędz, Polska, email: biuro@interhaus.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z Interhaus Sp. z o.o. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Interhaus Sp. z o.o. kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Interhaus Sp. z o.o. do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Interhaus Sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.