Interhaus

Generalny wykonawca

Generalny Wykonawca

GENERALNE WYKONASTWO INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji budowlanych. Swoją pozycję na rynku gruntujemy od trzech pokoleń zyskując zaufanie Inwestorów. Jesteśmy rzetelnym Partnerem dzięki czemu precyzyjnie i na czas realizujemy wszystkie zadania prowadzące do ukończenia powierzonych nam zadań.

Do najważniejszych czynników, które wpływają na duże zainteresowanie naszymi ofertami należą: lokalizacja inwestycji, zoptymalizowany projekt, wysoki standard wykończenia oraz nasza nieoceniona kadra pracownicza.

Interhaus

Generalny wykonawca

generalny wykonawca

zobacz co budujemy

Osiedla domów jednorodzinnych

Osiedla bloków mieszkaniowych

Obiekty biurowe

Obiekty handlowo - usługowe

Generalny Wykonawca

Nasze realizacje

Rivoliego Zalasewo

Inwestor: Interhaus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Lokalizacja: Zalasewo, ul. Rivoliego
Zakres prac: Budowa domów w zabudowie bliźniaczej ze skośnym dachem i poddaszem użytkowym. Łączna powierzchnia użytkowa 300 m2.
Okres realizacji: 2014-2015
Zakończono

Gazele

Biznesu 2017

Interhaus development

JESTEŚMY LAUREATEM PRESTIŻOWEJ NAGRODY GAZELI BIZNESU 2017

Nagroda przyznawana nieprzerwanie od 2000 roku dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm bazując na najbardziej obiektywnych kryteriach – wynikach finansowych. Prowadząc własną działalność gospodarczą, jednego ze wspólników firmy INTERHAUS spotkało miłe wyróżnienie i w roku 2018 jego firma KRIS-BUD Krystian Nowaczyk została laureatem prestiżowej nagrody GAZELA BISNESU 2017.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
Interhaus Sp. z o.o.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
AdministratorInterhaus Sp. z o.o. ul. Olszynowa 25,
Rabowice 62-020 Swarzędz, Polska, NIP: 7773246913
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez Interhaus Sp. z o.o.. z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.interhaus.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy Interhaus Sp. z o.o.
 • Podmioty wykonujące na rzecz Interhaus Sp. z o.o. usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Interhaus Sp. z o.o.
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Interhaus Sp. z o.o. zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Interhaus Sp. z o.o. ul. Olszynowa 25,
  Rabowice 62-020 Swarzędz, Polska, email: biuro@interhaus.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z Interhaus Sp. z o.o. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Interhaus Sp. z o.o. kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Interhaus Sp. z o.o. do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Interhaus Sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.